ขอเชิญแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "จากงานประจำสู่งานวิจัย" ครั้งที่ 8 ใน Theme "R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง"

ขอเชิญแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 8
ใน Theme “R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง”
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
จัดโดย โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R
• จะเลือกใช้ R2R เป็นเครื่องมือแปลงร่าง…ต้องรู้ให้ครบ “พบกันที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณเอ คุณอำนวย คุณกิจ”
• ชม…ตัวอย่าง ช็อป…แนวคิด เชื่อม…วิถีชีวิตคนหน้างาน “เสาะหาแนวทางการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร”
• อย่าพลาด! โอกาสในการเติมเต็ม “เคล็ดวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย R2R”
• “R2R ทำให้เปลี่ยน!” ร่วมเปลี่ยนคน องค์กร สังคม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง www.r2rthailand.org
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-24192663, 080-459-8170, 095-889-3510
ที่มา : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

ขอเชิญแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 8

ใน Theme “R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558

ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

จัดโดย โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

• จะเลือกใช้ R2R เป็นเครื่องมือแปลงร่าง…ต้องรู้ให้ครบ “พบกันที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณเอ คุณอำนวย คุณกิจ”

• ชม…ตัวอย่าง ช็อป…แนวคิด เชื่อม…วิถีชีวิตคนหน้างาน “เสาะหาแนวทางการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร”

• อย่าพลาด! โอกาสในการเติมเต็ม “เคล็ดวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย R2R”

• “R2R ทำให้เปลี่ยน!” ร่วมเปลี่ยนคน องค์กร สังคม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง www.r2rthailand.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-24192663, 080-459-8170, 095-889-3510

ที่มา : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code