ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สุขภาพกับวิถีธรรมชาติ : ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
“สุขภาพกับวิถีธรรมชาติ : ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน”

โดย แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
สมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
นักเขียนประจำนิตยสารหมอชาวบ้าน หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กศาสตร์แพทย์แผนจีน

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐๐ ท่าน

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอายุ
ส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ ๐๙ ๔๐๙๕ ๑๖๓๕
Line : Folkdoctor, Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖ ต่อ ๑๑๑ (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.

การเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี ทางออกที่ ๑ เดินมาทางปากซอยงามดูพลี
มีรถกอล์ฟหรือรถตู้ของสสส.จอดรอรับหน้าโรงแรมพินนาเคิล ในซอยงามดูพลี ทุกๆ ๑๐ นาที
รถเมล์ สาย ๔ ๑๓ ๑๔ ๔๗ ๗๔ ๑๐๙ ๑๑๕ ปอ.๕๐๗ ปอ.๕๐ ปอ.๒๒ ผ่านปากซอยงามดูพลี

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code