ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กินอยู่อย่างสง่า"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “กินอยู่อย่างสง่า”
ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่ง
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน
เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน
โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ
ส่งมาที่ E-mail: [email protected] หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 089-166-7579
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-278-1616 ต่อ 111 (ในเวลา 09.00 – 17.00 น.)
หรือดูรายละเอียดที่ www.doctor.or.th
จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “กินอยู่อย่างสง่า”

ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่ง

โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน

เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ

ส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 089-166-7579

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร 02-278-1616 ต่อ 111 (ในเวลา 09.00 – 17.00 น.)

หรือดูรายละเอียดที่ www.doctor.or.th

จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

โดยการสนับสนุนของ สสส.

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code