ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสส.”

ประชุมสัมมนา "สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสส."

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา

“สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสส.

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับการรับเงินสนับสนุนจาก สสส. และแนวทางการตรวจสอบโครงการ”

รอบที่จัดประชุม

  • พื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา ณ วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565
  • พื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพหรือปริมณฑล) ณ วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566

เงื่อนไขลงทะเบียน

  • สำหรับผู้รับทุน/ภาคีโครงการ โครงการไม่เกิน 2 ท่าน
  • เมื่อผู้ลงทะเบียนจะได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหลังปิดรับ
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากโครงการ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษา [email protected] โทร. โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21 หรือ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. [email protected] โทร. 02-343-1500

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: