ขอเชิญร่วมสัมมนา "องค์กรลดพุงลดโรค"

ขอเชิญร่วมสัมมนา องค์กรลดพุงลดโรค
นวัตกรรมการบริหารองค์กรเชิงรุก ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรพร้อมสู่ AEC
ครั้งแรกกับการเปิดตัว คู่มือ 9 ขั้นตอนสู่การเป็น องค์กรลดพุงลดโรค
• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรชั้นนำต้นแบบองค์กรลดพุงลดโรค
• กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ “คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ้วนลงพุงหรือไม่”
• นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากภาคีองค์กรต้นแบบ
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและการสร้างเสริมสุขภาพ
• นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
• อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย
สมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 องค์กรเท่านั้น
รอบที่ 1 อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
รอบที่ 2 พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
รอบที่ 3 อังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซ.งามดูพลี ห้องประชุม 201
แผนที่ http://www.thaihealthcenter.org/aboutus/th/locations
สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
www.happy8workplace.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.happy8workplace.com/project/index.php/event_feed/event_detail/362
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094-483-9969
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

ขอเชิญร่วมสัมมนา องค์กรลดพุงลดโรค

นวัตกรรมการบริหารองค์กรเชิงรุก ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรพร้อมสู่ AEC

ครั้งแรกกับการเปิดตัว คู่มือ 9 ขั้นตอนสู่การเป็น องค์กรลดพุงลดโรค

• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรชั้นนำต้นแบบองค์กรลดพุงลดโรค

• กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ “คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ้วนลงพุงหรือไม่”

• นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรลดพุงลดโรคจากภาคีองค์กรต้นแบบ

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและการสร้างเสริมสุขภาพ

• นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

• อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และที่ปรึกษากรมอนามัย

สมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัด รอบละ 100 องค์กรเท่านั้น

รอบที่ 1 อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รอบที่ 2 พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.

รอบที่ 3 อังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซ.งามดูพลี ห้องประชุม 201

แผนที่ http://www.thaihealthcenter.org/aboutus/th/locations

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่

www.happy8workplace.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.happy8workplace.com/project/index.php/event_feed/event_detail/362

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 094-483-9969

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

Shares:
QR Code :
QR Code