ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย เรื่องราวและประสบการณ์ของคนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สะท้อนความปลอดภัยบนถนน-ทางเท้า

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
เรื่องราวและประสบการณ์ของคนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
สะท้อนความปลอดภัยบนถนน-ทางเท้า
ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2558
ถ้าคุณมี Lifestyle เป็นคนใช้ทางเท้าในการเดินหรือใช้ทางจักรยานปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีเหตุผลที่หลายหลาย ต้องการมีสุขภาพดีแข็งแรง ใส่ใจต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอุณหภูมิในเมืองใหญ่และบนโลกให้ลดลงต้องการมีสังคมที่ดีเป็นมิตร คุณคือ พลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
เราขอเชิญคุณมาช่วยส่งเสริมเพิ่มระบบบริการและพื้นที่ที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางเท้า ผู้ปั่นจักรยานให้เพิ่มมากขึ้น
วันนี้ก่อนออกจากบ้านหันไปหยิบกล่องถ่ายรูป หรือสมาร์ทโฟนคู่ใจ แวะถ่ายภาพประทับใจระหว่างทางที่แสดงถึง “ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน” เพื่อแชร์เรื่องราวดีๆ ของพลังคนรุ่นใหม่ให้กับสังคมรับรู้ต่อไป
ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

อเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

เรื่องราวและประสบการณ์ของคนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

สะท้อนความปลอดภัยบนถนน-ทางเท้า

ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2558

ถ้าคุณมี Lifestyle เป็นคนใช้ทางเท้าในการเดินหรือใช้ทางจักรยานปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีเหตุผลที่หลายหลาย ต้องการมีสุขภาพดีแข็งแรง ใส่ใจต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอุณหภูมิในเมืองใหญ่และบนโลกให้ลดลงต้องการมีสังคมที่ดีเป็นมิตร คุณคือ พลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม

เราขอเชิญคุณมาช่วยส่งเสริมเพิ่มระบบบริการและพื้นที่ที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางเท้า ผู้ปั่นจักรยานให้เพิ่มมากขึ้น

วันนี้ก่อนออกจากบ้านหันไปหยิบกล่องถ่ายรูป หรือสมาร์ทโฟนคู่ใจ แวะถ่ายภาพประทับใจระหว่างทางที่แสดงถึง “ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน” เพื่อแชร์เรื่องราวดีๆ ของพลังคนรุ่นใหม่ให้กับสังคมรับรู้ต่อไป

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ