ขอเชิญร่วมงานเครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4

เครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4
“ ยิ่งคุย ยิ่งใกล้…Talk More , Listen More , Understan More ”
ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558
ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวจึงเห็นควรจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ปี 2558 ในชื่อ เครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4 “ยิ่งคุย ยิ่งใกล้… Talk More , Listen More , Understan More” เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเป็นวาระที่เครือข่ายครอบครัวได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว โดยมีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และมีภาคีเครือข่ายครอบครัว รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว
2. เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมเครือข่ายครอบครัวประจำปีของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
3. เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะ ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีลูกพิการ เป็นต้น
ประเภท การเดิน- วิ่ง
• เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
• วิ่งแข่งขัน (ครอบครัว 3 คน) ระยะทาง 3 กิโลเมตร
• วิ่งแข่งขัน (เดี่ยว) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวจัดกิจกรม เครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4 “ ยิ่งวิ่ง…ยิ่งใกล้” (Talk More, Listen More, Understand More) ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สนใจติดต่อได้ที่
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 02-9542346-7
ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

เดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4

FAMILYNETWORK RUN FOR FAMILY

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป

ณ ลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

งานเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4 ยิ่งคุย ยิ่งใกล้ Talk more Listen more Understand more เพื่อนำรายได้ไปจัดกิจกรรม ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ประเภท การเดิน- วิ่ง

• เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 – 10.5 กม. (ประเภทวิ่งแข่งขัน Overall ชาย/หญิง และครอบครัว 3 คน)

ค่าสมัคร คนละ 300 บาท (ทั้งเดินและวิ่ง)

พิเศษ 1 ครอบครัวสมัครพร้อมกัน 3 คนต่อครั้ง ชำระเพียง 800 บาท

พิเศษ 2 ฟรี!!! สำหรับ…เด็ก อายุไม่เกิน 6 ปี และสูงไม่เกิน 110 ซม. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้พิการทุกประเภท

สถานที่รับสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

โทร. 02-9542346-7 / โบว์ 088-4920581 / แอร์ 081-5605494 / เมย์ 089-7719428 / ก้อย 081-2564529 / ดาว 089-0056059

สำนักงานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

โทร. 02-455-9149 / 081-6584704 (คุณเป็ด)

* หรือสมัครที่หน้างาน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป

การบริการ

จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม จุดหน่วยปฐมพยาบาล จุดรับของฝาก สถานที่จอดรถ บริการสุขาเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.familynetwork.or.th และ เฟสบุ๊ค มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code