ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue” ครั้งที่ 28

ธนาคารจิตอาสา จัดกิจกรรม “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue” ครั้งที่ 28
ชวนฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการรู้จักตนเองและเข้าใจคนรอบข้าง นำกิจกรรมโดย อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น วิทยากรผู้ทำงานเยียวยาและพัฒนาจิตใจมากว่า 10 ปี
โดยจะจัดกิจกรรมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งเกาะพญาไท) รับผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เปิดรับทั้งนักเรียน นักศึกษา คุณครู-อาจารย์ รวมถึงภาคธุรกิจ CSR
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบฝากเวลาธนาคารจิตอาสาที่ link : http://www.JitArsaBank.com/event/view/1102
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร : [email protected]
ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

ธนาคารจิตอาสา จัดกิจกรรม “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue” ครั้งที่ 28

ชวนฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการรู้จักตนเองและเข้าใจคนรอบข้าง นำกิจกรรมโดย อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น วิทยากรผู้ทำงานเยียวยาและพัฒนาจิตใจมากว่า 10 ปี

โดยจะจัดกิจกรรมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งเกาะพญาไท) รับผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เปิดรับทั้งนักเรียน นักศึกษา คุณครู-อาจารย์ รวมถึงภาคธุรกิจ CSR

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบฝากเวลาธนาคารจิตอาสาที่ link : http://www.JitArsaBank.com/event/view/1102

สอบถามเพิ่มเติมที่

คุณเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร : [email protected]

ที่มา : ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code