ขอเชิญชวนเชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า

ขอเชิญชวน อสม. ทั่วประเทศค้นหาผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
กลุ่มเป้าหมาย
อสม.ทั่วประเทศ
วิธีการดำเนินงาน
อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่าน Application Smart อสม. และโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
จังหวัดที่มีสมาชิกชมรม อสม. เชิญชวนผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ได้จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุด 10 จังหวัด
ระยะเวลาการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2564
(วันมาฆบูชา ถึง วันออกพรรษา)
รางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็น
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
รายละเอียดกิจกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-590-3392
อีเมล์ : [email protected]
facebook : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอเชิญชวน อสม. ทั่วประเทศค้นหาผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

กลุ่มเป้าหมาย

อสม.ทั่วประเทศ

วิธีการดำเนินงาน

อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่าน Application Smart อสม. และโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เกณฑ์การพิจารณา

จังหวัดที่มีสมาชิกชมรม อสม. เชิญชวนผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ได้จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุด 10 จังหวัด

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2564

(วันมาฆบูชา ถึง วันออกพรรษา)

รางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

รายละเอียดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-590-3392

อีเมล์ : [email protected]

facebook : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code