ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียน

Child Impact ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียน
วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กวัยเรียนในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น โภชนาการ กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต สุขภาวะทางเพศ และมลพิษสิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบครบจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
สมัครผ่าน QR code หรือตามลิงค์นี้ https://forms.gle/YCAztNppsRxP4onn7

Child Impact ร่วมกับ สสส.

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียน

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กวัยเรียนในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น โภชนาการ กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต สุขภาวะทางเพศ และมลพิษสิ่งแวดล้อม

ผู้ผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบครบจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

สมัครผ่าน QR code หรือตามลิงค์นี้

https://forms.gle/YCAztNppsRxP4onn7

Shares:
QR Code :
QR Code