ของแบบนี้อยู่ที่ ‘ความตั้งใจ’งดเหล้า’ครบพรรษา’

         ผ่านมาแล้วกับประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งก็คือช่วงเทศกาล "วันเข้าพรรษา" โดยปีนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีกิจกรรมรณรงค์ดีๆ อย่าง "ชวน ช่วย ให้กำลังใจ คนไทย งดเหล้าครบพรรษา" โดยมีเป้าหมายคือให้คนไทยตั้งใจ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


/data/content/25113/cms/e_defimnouy567.jpg


          นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับแกนนำเครือข่ายชุมชนทั้ง 50 เขต เครือข่ายงดเหล้า และ สสส. มาโดยตลอด


          ในปีนี้ กทม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ปี 2557-2559 ซึ่งกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาได้บรรจุไว้ในแผนด้วย/data/content/25113/cms/e_bdijknouwyz6.jpg


          โดยข้อมูลที่น่าสนใจยังพบว่า…ช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเงินได้ถึง 30,000 ล้านบาท เพราะค่าน้ำเมาคนไทยแพงกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมไปถึงปัญหาหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย


          จะว่าไปของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่ "ความตั้งใจ" หากใครทำได้ "ประโยชน์" และ "ความดี" ก็ต้องเกิดขึ้นกับตัวเอง…ดังนั้น เข้าพรรษาปีนี้ลอง ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง และเพื่อบุคคลที่คุณรักในครอบครัวกันเถอะครับ


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 

Shares:
QR Code :
QR Code