ของเล่น ‘Time for Tales’ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก


ของเล่น 'Time for Tales' เพื่อเด็กพิการทางสายตา thaihealth


ความผิดปกติทางการมองเห็น ก็ทำให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาบางคนไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ทำให้เรียนรู้ช้า ขณะเดียวกัน ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของน้องๆ กลุ่มนี้ก็มีอยู่อย่างจำกัด


จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ 3 หนุ่ม-สาว อย่าง พี-นางสาวภาดา โพธิ์สอาด จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, ปาล์ม-นายวสุพล แหวกวารี ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ พีช- นางสาวพัชณาพร วิมลสาระวงค์ ปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวกันคิดออกแบบของเล่นที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กที่พิการทางสายตา ในผลงานที่ชื่อว่า "Time for Tales" (ของเล่นตอบโต้อัตโนมัติ 3 มิติ)


พี-นางสาวภาดา กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นโครงการที่เธอทำ ธีสีทก่อนจบการศึกษา และชวนรุ่นน้องมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยน้องปาล์มจะช่วยดูในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทั้งหมด และน้องพีชจะช่วยออกแบบชิ้นงานให้ดูมีรูปลักษณ์และสีสันของตัวชิ้นงานให้น่าสนใจ ส่วนพีจะดูภาพรวมดูเรื่องการตลาด รวมถึงเนื้อหาการเล่าเรื่องเพื่อสร้างการเรียนรู้


ของเล่น 'Time for Tales' เพื่อเด็กพิการทางสายตา thaihealth


ผลงานของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติชิ้นนี้ สำหรับเด็กพิการทางสายตาวัยอนุบาลอายุ 4-9 ขวบ เป็นของเล่น Multisensory ที่ใช้เสียงและผิวสัมผัสในการส่งเสริมพัฒนาการ จินตนาการ และความรู้พื้นฐานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กพิการทางสายตาสามารถสัมผัสและเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่สามารถจับต้องได้ในชีวิตประจำวัน ความพิเศษอยู่ที่การออกแบบมาให้สามารถยกเข้าออกถอดประกอบหรือเปลี่ยนไปตามเรื่องราวนั้น ๆ เป็นของเล่นที่นำทักษะการสัมผัสและการฟังเอามาไว้ในชิ้นเดียว ทำให้เด็กตาบอดสามารถเล่นของเล่นชิ้นนี้ได้ไปพร้อมกับการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และใช้จินตนาการในการเรียนรู้


ปาล์ม-นายวสุพล กล่าวถึงรายละเอียดของผลงานชิ้นนี้ว่าแบ่งเป็น สองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า base คือ เป็นฐานมีทั้งหมด 4 ดินแดน แต่ละดินแดนจะมีผิวสัมผัสที่ต่างกัน เช่น ดินแดนปราสาท ทะเลสาบ หมู่บ้าน และป่าไม้ ส่วนที่สองเป็นคาแรกเตอร์ตัวละครต่าง ๆ ที่ให้เด็กพิการทางสายตาสามารถสัมผัสได้ เช่น เจ้าหญิง เป็ดน้อย เด็กชาย หมาป่า เป็นต้น ส่วนวิธีเล่น ก็คือ เด็ก ๆ จะจับที่ตัวละคร แล้วก็เอาไปวางบนหลุมในฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะมีตัวหลุมวงกลมเป็นทรงกระบอกเพื่อนำตัวละครใส่ลงไป จากนั้นจะมีเสียงที่ตัวละครบรรยายถึงสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดสี่ดินแดน 


ของเล่น 'Time for Tales' เพื่อเด็กพิการทางสายตา thaihealth


พีช-นางสาวพัชณาพร กล่าวว่า กว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ได้นำไปทดสอบที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ประมาณ 4-5 ครั้ง ซึ่งก็มีฟีดแบ็กที่ทั้งดีและไม่ดีกลับมาให้พัฒนาผลงานต่อ แต่ทุกครั้งจะเห็นน้อง ๆ เล่นอย่างมีความสุข ของเล่นที่เราสร้างขึ้นมาสามารถสร้างการเรียนรู้ให้น้อง ๆ อีกหลายคน ทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคม


"พวกเราอยากพัฒนาของเล่นชิ้นนี้ เพื่อช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กพิการทางสายตาให้มากที่สุด จึงได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 5 ที่ดำเนินงานโดยเนคเทค สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จนทำให้โครงการสมบูรณ์ขึ้น"


ของเล่น 'Time for Tales' เพื่อเด็กพิการทางสายตา thaihealth


ผลงาน Time for Tales ได้รับรางวัลชมเชยและเบสท์พรีเซ็นต์ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ ในเวที ICREATE 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสะอาด ในโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 อีกด้วย


ของเล่น 'Time for Tales' เพื่อเด็กพิการทางสายตา thaihealth


ทั้งสามคนบอกว่า ตอนนี้กำลังดำเนินการระดมทุนเพื่อจะนำของเล่นชิ้นนี้ไปบริจาคในหน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการ ซึ่งสุดท้ายปลายทาง อยากเห็นผลงานชิ้นนี้เป็นของเล่นที่เด็กปกติและพิการทางสายตาสามารถเล่นร่วมกันได้

Shares:
QR Code :
QR Code