ขบวน ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ เริ่มสตาร์ต

ที่มา : เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยพีบีเอส


ขบวน 'ปั่นไปไม่ทิ้งกัน' เริ่มสตาร์ต thaihealth


ขบวน 'ปั่นไปไม่ทิ้งกัน' เริ่มสตาร์ต ปล่อยขบวนนักปั่นโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ NoOne Left Behind"


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวหลังเป็นประธานปล่อยขบวนนักปั่นโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ NoOne Left Behind" จัดโดย พม. ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำคนพิการทางสายตาร่วมปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทางรวม 867 กิโลเมตรเพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" ใช้งบประมาณ 67 ล้านบาทที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ว่า มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับกลุ่มคนพิการรัฐบาลได้ดำเนินงานด้านคนพิการภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ด้วยการให้โอกาส เกียรติและกำลังใจ จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพคนพิการให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการและคนทั้งมวลโดยการสานพลังประชารัฐเพื่อสังคมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม


ขบวน 'ปั่นไปไม่ทิ้งกัน' เริ่มสตาร์ต thaihealth


"พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาสโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด "โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน  NoOne Left Behind" ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำคนพิการทาง สายตา 21 คน ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำ 22 คน พิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด 867 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพของคนพิการ และร่วมให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ แก่คนพิการกลุ่มนี้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของคนพิการและประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้นำความพิการมาเป็นอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึก อาชีพคนพิการอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ผ่านช่องทาง SMS หรือโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ 162-3-07772-2 ธนาคารกรุงไทย 196-6-00208-4 และธนาคารไทยพาณิชย์ 264-3-001530 ชื่อ บัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและร่วมสมทบทุนซื้อของที่ระลึก เสื้อและหมวกจากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันตามจุดกิจกรรมต่าง ๆ หรือ เฟซบุ๊กของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึง ขอเชิญชวนคนไทยและทุกภาคส่วน ร่วมให้กำลังใจ ด้วยการบริจาคเงินให้ได้ตามเป้าหมาย" พล.อ.อนันตพร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code