ก.แรงงาน กำชับแรงงานเพื่อนบ้านดูแลสุขภาพช่วงเดินทางไกล

ที่มา : มติชน


ก.แรงงาน กำชับแรงงานเพื่อนบ้านดูแลสุขภาพช่วงเดินทางไกล    thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน กำชับแรงงานเพื่อนบ้าน ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ก่อนเดินทางไกล   


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่รถตู้โดยสารขนส่งแรงงานชาวเมียนมาเดินทางจาก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกลับไปร่วมฉลองสงกรานต์ที่ประเทศต้นทาง แต่เมื่อถึง จ.ชัยนาท พบว่าแรงงานชาวเมียนมาเป็นผู้หญิง 4 คน ผู้ชาย 7 คน และเด็ก 2 ขวบ 1 คน ที่โดยสารมาขาดอากาศหายใจและสลบ เจ้าหน้าที่นำส่ง โรงพยาบาลนั้น ด้วยความห่วงใยจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่


พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเตรียมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทางช่วงสงกรานต์ รวมทั้งตรวจเช็กสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น ถ้ามีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า ตามที่ ครม.มีมติให้แรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยรวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน ทั้งนี้ จะยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท ให้เฉพาะแรงงานที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยระหว่าง วันที่ 5-30 เมษายนนี้เท่านั้น


"หากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม ต้องขอรับวีซ่าใหม่ และเสียค่าธรรมเนียมค่าตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวตามกฎหมาย 2,000 บาท โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม จะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้ หากจะทำงานในไทยต่อต้องนำเข้าตามระบบเอ็มโอยูเท่านั้น" นางเพชรรัตน์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code