ก.แรงงานเสริมความรู้ก่อนทำงานต่างประเทศ

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ก.แรงงานเสริมความรู้ก่อนทำงานต่างประเทศ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หาแนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมฯได้หาแนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้แรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น และมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูง เมื่อได้ไปทำงานในต่างประเทศ โดยมีตำแหน่งงานในต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา แบ่งเป็นแถบเอเชีย 30,000 อัตรา อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น


นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับแรงงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ เป้าหมายดำเนินการใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย เชียงราย ลำปาง และสุโขทัย รวม 1,000 คน


ต้นจะติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับสำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับหลักสูตรการฝึก จะได้เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญในการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติเมื่อเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ