ก.แรงงานมอบ5ของขวัญขยายความคุ้มครองลูกจ้าง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ก.แรงงานมอบ5ของขวัญขยายความคุ้มครองลูกจ้าง thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญ ปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง ให้สิทธิรักษาได้ทุกรพ. บริการช่างประชารัฐ ในชุมชนราคาถูก หนุนทำงานใน-ต่างประเทศเตรียมตำแหน่งงานว่าง 95,000 อัตรา พัฒนาทักษะ เรียนรู้ ผ่านออนไลน์ 174 เรื่อง


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงาน จะมอบให้ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างและประชาชน ในปี 2562


รมว.แรงงาน กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2562 มีจำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด "คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน" ประกอบด้วย ชิ้นที่ 1 สุขจิต ขยายความคุ้มครอง จากเดิมคุ้มครองลูกจ้าง ในสถานประกอบการจำนวน 10.5 ล้านคน ฉบับใหม่ จะขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างของสมาคมมูลนิธิ องค์กร ต่างประเทศกว่า 1 ล้านคน มีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านคน


ชิ้นที่ 2 สุขใจ ช่างประชารัฐในชุมชน กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เตรียมช่างสาขาช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างปูกระเบื้องกว่า 14,000 คน ใน 81,962 ชุมชน บริการในราคาย่อมเยาเป็นกันเอง สามารถติดต่อโดยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสแกน QR Code เพื่อสแกนหา ช่างประชารัฐใกล้บ้าน


ชิ้นที่ 3 สุขสบาย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวนกว่า 13 ล้านคน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว สามารถใช้สิทธิรักษาได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใน 72 ชั่วโมงแรก และบริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการทั่วประเทศ


ชิ้นที่ 4 สุขล้น  คนไทยมีงานทำ เตรียมตำแหน่งงานว่าง 95,000 อัตรา ในประเทศกว่า 50,000 อัตรา ต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ อิสราเอล มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น มีช่องทางการติดต่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ มีสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สมัครผ่านตู้งาน (Job Box) 500 ตู้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการหางาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ต้องการหางานทำสามารถใช้บริการค้นหางานทำ ค้นหาตำแหน่งงานว่างและจับคู่งานแบบ Real Time โมบายแอพพลิเคชั่น ค้นหาตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศ (TOEA Application) และ Line Job


สุดท้าย ชิ้นที่ 5 สุขหรรษา พัฒนาทักษะออนไลน์เรียนรู้ผ่าน You Tube กว่า 174 เรื่อง อาทิ หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ เรียนทำอาหารไทย 10 เมนูยอดนิยม เป็นต้น และสมัครอบรมพัฒนาทักษะ 4.0 กว่า 286 หลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น


รมว.แรงงาน ระบุว่า กระทรวงแรงงานขอมอบของขวัญปีใหม่ให้ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทุกคน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ