ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024

ก้าวท้าใจ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ที่สนามหลวง กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมก้าวท้าใจ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร และบริษัท แอลจี อีเลตทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมสร้างงานวิ่ง 10K ใจกลางเมืองสุดยิ่งใหญ่ “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=366441

Shares:
QR Code :
QR Code