กินผักผลไม้ดี รับประโยชน์เต็มๆ

ที่มา : คู่มือสุขภาพดี ด้วยตัวเอง Eat Right – Eat Organic Guide โดย เลม่อนฟาร์ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ 


กินผักผลไม้ดี รับประโยชน์เต็มๆ thaihealth


กินผักผลไม้ดี เลือกเกษตรอินทรีย์ (Organic) รับประโยชน์เต็มๆ


– ได้หลีกเลี่ยงสารพิษอันตรายในทุกๆ คำ


– พืชผักอินทรีย์ธรรมชาติกว่า อร่อยยิ่งกว่า


– ได้มอบอาหารดี เติมสุขภาพดี  ให้คนที่เรารักทุกวัน


– กินพืชผักอินทรีย์ได้ร่วมฟื้นฟูผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไทย


– กินพืชผักอินทรีย์ = กินสารอาหารที่คุณค่าสูงกว่า


– กินพืชผักอินทรีย์ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

Shares:
QR Code :
QR Code