กิจกรรม Food Hero ตอน “เมนูหุ่นสวย ผิวใส”

featured

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานสาละ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้จัดกิจกรรม Work Shop “Food Hero ตอน เมนูหุ่นสวย-ผิวใส” กับรองนางสาวไทยปี 2552 คุณแนนต์ วริตา จุนทร์หุ่น พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเลือก – ปรับ – จับคู่ อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย โดยนักโภชนาการคนสวย คุณแหวว แววตา เอกชาวนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/1OaC5q
สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/ekRnou

Shares:
QR Code :
QR Code