กิจกรรม DIY นาฬิกาชีวิต

featured

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดกิจกรรม “DIY ตอน นาฬิกา Life Balance” โดยมีวิทยากรจากคอลัมภ์ Make me some surprise ของ SOOK Magazine ให้คำแนะภายในงาน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter

Shares:
QR Code :
QR Code