กิจกรรม Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ

ที่มา : แปลน โมทิฟ


ภาพประกอบจาก www.thaimediapr.com


กิจกรรม Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ thaihealth


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ "Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2564 ทั้งตัวผู้สูงอายุ บุคคลรอบข้างที่กำลังดูแลผู้สูงอายุและคนวัยทำงานที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมในอนาคต


ในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ตามมา เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เคยหกล้มในบ้าน และมีผู้สูงอายุที่ต้องนอนติดเตียงอยู่บ้านทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนและไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย


มาร่วมเสวนาหัวข้อ "Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ ก่อนวัยเกษียณ"กับวิทยากรและพิธีกรรับเชิญ 4 ท่าน


  • ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและทำการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ
  • อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เจ้าของหนังสือ "เดินสู่อิสรภาพ" อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณพรพิมล ฉิมสกุล คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย "ทำงาน" ที่ต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นโรค "สมองเสื่อม"
  • คุณประสาน อิงคนันท์ (ผู้ดำเนินรายการ) พิธีกรรายการ"ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี"


นอกจากนี้ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมไปกับละครแทรกสด (Forum Theater) เพื่อสร้างความตระหนักชีวิตวัยทำงาน ให้พร้อมรับมือชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งเรื่องสุขภาพที่ดี การส่งเสริมความรักในครอบครัว โดยทุกท่านสามารถออกแบบละครและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและสังคมอย่างอย่างเป็นไปได้


 อีกทั้งภายในกิจกรรมจะมีบูธ "การออมเงินเพื่อการเกษียณ" โดยสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกได้เตรียมความพร้อมทางการเงินอย่างถูกต้อง


เรียนเชิญวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง Green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ


          สำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนออนไลน์ https://1th.me/ijeX โทรศัพท์ 093-124-6914 โทรสาร 02-343-1552 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) (วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.) Email : [email protected]  ***รับจำนวนเพียง 70 ที่นั่ง เท่านั้น***

Shares:
QR Code :
QR Code