กิจกรรม เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป รำลึก หมออุดมศิลป์

จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2566 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป” ระยะทาง 5 กม. เพื่อรำลึกถึง ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส. ที่ได้มีคุณูปการในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=343625

Shares:
QR Code :
QR Code