กิจกรรม สานสามัคคี สามชุม สุขภาพดี

สานสามัคคีสามชุมสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน จัดกิจกรรม “สานสามัคคี สามชุม สุขภาพดี” ลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะใน 3 ชุมชนรอบ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา พร้อมเสวนา “เสียงจากคนละแวกบ้านเดียวกัน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355229

Shares:
QR Code :
QR Code