กิจกรรม นิทานหุ่นมือ

featured

ภาพบรรยากาศกิจกรรม นิทานหุ่นมือ การเล่านิทานประกอบการแสดงโดยการแต่งตัวด้วยหน้ากากและหุ่นมือ รวมถึงกิจกรรมที่สอนให้น้องๆ เป็นผู้เล่านิทานประกอบการแสดง การทำหน้ากากตัวละคร เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และกล้าแสดงออก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ