กิจกรรม “ท้าชวนดื่มน้ำสาบานเลิกบุหรี่แบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการ “3ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

featured

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “ท้าชวนดื่มน้ำสาบานเลิกบุหรี่แบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการ “3ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ที่ รพ.สต.บ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และการจัดรายการวิทยุออนไลน์ทั่วโลก ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์การเลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code