กิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากใจถวายในหลวง ร.9"

featured

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ และอาสาสมัครร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำในรูปแบบ “ดอกกุหลาบ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ใันวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องอาศรม ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code