กิจกรรม งานรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557"

featured

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ประจำปี 2557 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนอีเดน ชั้น 1

Shares:
QR Code :
QR Code