กิจกรรมเสวนา เรื่อง หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่

featured

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่” เนื่องในโอกาสวันครอบครัว 14 เมษายน 2561 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมและทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/SbT9Zh

Shares:
QR Code :
QR Code