กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2023 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 11

วิ่งสู่ชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2566 ที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า สสส. สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2023 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่ง นำไปสู่การยกระดับการจัดงานวิ่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มุ่งเป้าสร้างสังคมกระฉับกระเฉง ส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350062

Shares:
QR Code :
QR Code