กิจกรรมหยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ครั้งที่ 11

ทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า แต่ละปีคนเดินถนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 20,000 ราย และคิดเป็นรวม 58 คนต่อวัน และพบผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินข้ามถนนร่วมด้วย อาทิ กรณีอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายของ คุณหมอกระต่าย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้สังคมตระหนักเพิ่มขึ้นถึงการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทางม้าลายและมีหลายหน่วยงานตื่นตัวร่วมวางแผนแก้ไขปัญหานี้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีการเดินทางและท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ซึ่งน่าเป็นห่วงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมานับจาก ม.ค.65 พบ อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 10% จาก 585 รายในปี 2564 เป็น 649 รายในปี 2565 แม้นว่าหลายหน่วยงานได้เร่งปรับปรุงและวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=321172

Shares:
QR Code :
QR Code