กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ เรียนฟรี ที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต

อีก 1 กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ เรียนฟรี ไม่มีเสียตังส์

– รับสมัครทั้งน้องมาเรียน อายุตั้งแต่ 8-15 ปี

– รับสมัครอาสาสมัครในการดูแลน้องๆ ที่มาเรียน

 

 

 

ที่มา : สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

Shares:
QR Code :
QR Code