กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

ที่มา : แผ่นผับชุด ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เครือข่ายคนไทยไร้พุง


กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ  thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่งๆ นอนๆ ดูทีวี  โดยปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้


1.กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองที่บ้าน หรือในยามว่าง ได้แก่ งานบ้าน กวาดถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้


2.กิจกรรมการเดินทาง  ได้แก่  การเดินไปจ่ายตลาดสด การเดินไปทำงาน  ปั่นจักรยาน


3.กิจกรรมสันทนาการงานอดิเรก  เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกาย  ส่งเสริมสุขภาพจิตใจและสนมอง เช่น  การร้องเพลง เต้นรำ  วาดภาพ ถ่ายรูป ปลูกต้นไม้


4.กิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น ลีลาศ รำไทเก็ก รำไม้พลอง


5.กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

Shares:
QR Code :
QR Code