กิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


กิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน thaihealth


สสส.- สคอ.-รร.ทักษะพิพัฒน์ เอสซีจี จัดกิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน ชวนจป.ทั่วประเทศเสริมสร้างทักษะขับขี่พนักงาน  แนะเคล็ดลับหลักสูตรสากล 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 2563   


(7 พ.ย.62) จ.สระบุรี -โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)   เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่ 2563 ณ  โรงเรียนทักษะพิพัฒน์  ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนคือพันธกิจหลักของสสส. ในอดีตคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อมากสุด แต่ปัจจุบัน  1 ใน 3 ของการเสียชีวิตมาจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และสิ่งแวดล้อม และยังรวมไปถึงการสูญเสียเพราะอุบัติเหตุทางถนน อัตราการตายของไทยสูงติดอันดับโลก นับเป็นปัญหาสุขภาวะสำคัญที่ สสส. ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัจจุบันรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 21 ล้านคัน ไม่นับรวมรถที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ รวมรถทุกประเภทอยู่ที่ 40 ล้านคัน ทั้งนี้ข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) จากการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีทั้งการชนตัดหน้าในบริเวณทางกลับรถ ทางแยก ทางเข้า-ออกซอย และชนท้าย และอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากชนสิ่งกีดขวาง การชนท้าย รถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก และยานพาหนะที่จอดอยู่ข้างทาง โอกาสเสียชีวิตจึงสูง ประเทศไทยยังต้องการกลไกการจัดการเชิงระบบในทุกองค์ประกอบ และต้องช่วยกันร่วมมือกันทำทุกมิติ เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ลง นำไปสู่เป้าหมายที่หยุดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุ โดยภาคเอกชนถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะร่วมแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จไปด้วยกัน                             


กิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน thaihealth


นายชลัช วงศ์วงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงดังกล่าวของปี 2562 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสูงถึงกว่า 3,791 ครั้ง จะพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมของ “คน” ทั้งการขาดสติในการขับรถจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับรถเร็ว ด้วยความประมาท รองลงมาคือ “รถ” และ “เส้นทาง” ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เน้นเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และศักยภาพการขับขี่ในทุกสาขาอาชีพ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์จัดกิจกรรม “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน”  เป็นหลักสูตรรับรองระดับสากล ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุความสูญเสียลงได้ โดยแนะนำ เคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย  ได้แก่  มองไกล – มองข้างหน้า- มองโดยรอบ-ปฏิบัติเพื่อหาพื้นที่ว่างเลือกช่องทางจราจรที่ลื่นไหล เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย  วางแผน และตัดสินใจ เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ  โดยการฝึกจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในการขับขี่  และปฏิบัติเพื่อหลบหลีก  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งคนและรถ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน


กิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน thaihealth


ด้านนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า คนไทยเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนน 50-70 รายต่อวัน ไทยติดอันดับ 9 ของโลกและอันดับ 1 ของอาเซียน  ซึ่งการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด หากมีทักษะเฉพาะที่ถูกต้อง ร่วมกับมีจิตสำนึกความปลอดภัย จะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างมาก  โดยการทำงานกับจป.ครั้งนี้ สคอ. มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการทำงานของ จป.และแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 22 ล้านคน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  การเดินทางไปกลับที่ทำงานและบ้าน รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยว และขอให้ใช้โอกาสนี้ผลักดันให้มีนโยบายภายในโรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือยกระดับความมีระเบียบวินัยของคนไทยทั้งประเทศ รองรับการลงทุนจากต่างชาติด้วยการพัฒนาคน พร้อมสร้างกระแสส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย  ผู้บริหารมอบนโยบาย ให้ความรู้ก่อนเดินทาง ดื่มไม่ขับ รวมถึงจัดเลี้ยงฉลองที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


กิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code