กำหนดมาตรฐานรูปร่างคนไทย

ที่มา :  เดลินิวส์


กำหนดมาตรฐานรูปร่างคนไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


กำหนดมาตรฐานรูปร่างคนไทย  ผลิตเสื้อผ้า-ของใช้ให้พอดี


น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดรูปร่างคนไทย ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานชาย-หญิงไทย อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 13,442 ราย ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการออกแบบพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับสรีระร่างกาย เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ ที่นอน โต๊ะ เนื่องจากที่ผ่านมาการออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสรีระคนไทย ส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานไซซ์ของต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐ ส่งผลให้ไซซ์เสื้อผ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไม่ได้มาตรฐานคนไทย


"เสื้อผ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ เพื่อให้คนไทยตอนนี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจากไซซ์ต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐ ทำให้ไซซ์เสื้อผ้าต่าง ๆ แขน ขา ชายเสื้อยาวไปบ้าง ต้องคอยตัดออก หรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน กินข้าว บางอันก็สูงไป ทำให้อาจเมื่อยได้ หรือทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ต่อไปหากผู้ผลิตเสื้อผ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการผลิตและจำหน่ายในประเทศ นำมาตรฐานขนาดรูปร่างไปใช้ จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมลดลงได้บ้าง และไม่ต้องสิ้นเปลืองในการปรับแต่งเสื้อผ้า"


ทั้งนี้ขั้นตอนการบังคับใช้ ต้องรอประกาศในราชกิจจา จากนั้นจะประกาศใช้ได้อย่างเป็นทางการ โดยมาตรฐาน มอก. ขนาดรูปร่าง คนไทย จะแบ่งเป็นผู้ชาย และผู้หญิง เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ประกอบไปด้วยคณะกรรมการหลายฝ่าย เช่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมอ., ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมช่างตัดเสื้อไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมอนามัย, สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป


ส่วนวิธีการวัดขนาดได้ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ กลุ่มตัวอย่าง 13,442 ราย ใน 5 ภาคทั่วประเทศเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ใช้เครื่องสแกนสามมิติด้วยแสงขาว วัดสัดส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความกว้างขนาดศีรษะ ระยะห่างตา ความยาวมือ รอบเท้า ความยาวเท้า จากนั้นนำมาวิเคราะห์คำนวณกำหนดเป็นไซซ์ไทย


สำหรับขนาดหญิงไทย ไซซ์ 28 รอบอก 69.0-74.0 ซม. รอบเอว 57.0-62 ซม. รอบตะโพก 75.0-80.0 ซม., ไซซ์ 30 รอบอก 74.0-79 ซม. รอบเอว 62.0-67.0 ซม. รอบตะโพก 80.0-85.0 ซม., ไซซ์ 32 รอบอก 79.0-84.0   ซม. รอบเอว 67.0-72.0 ซม. รอบตะโพก 85.0-90.0 ซม., ไซซ์ 34 รอบอก 84.0-89.0 ซม. รอบเอว 72.0-77.0 ซม. รอบตะโพก 90.0-95.0 ซม., ไซซ์ 36 รอบอก 89.0- 94.0 ซม. เอว 83.0-89.0 ซม. รอบตะโพก 101.0-107.0 ซม. เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code