กาฬสินธุ์เดินหน้างานศพปลอดเหล้า-พนัน สู่เมืองต้นแบบแห่งสุขภาพ

กาฬสินธุ์เดินหน้าเตรียมงาน “กาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี” งานศพปลอดเหล้าและการพนัน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556  ประชาคมงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไชยา เวียงนนท์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือการจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ประจำปี 2556 “กาฬสินธุ์เมืองต้นแบบแห่งสุขภาพ ก้าวสู่เมืองแห่งสุขภาวะ” เป็นปฏิญญาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและตัวแทนภาคประชาชน  เพื่อประกาศปฏิญญาเรื่อง 1. รวมพลังขับเคลื่อน “กาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี” สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข  2. เป็นตำบลงานศพปลอดเหล้าและการพนัน  3. ลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร มุ่งสู่เมืองเกษตรอินทรีย์  4. ยกระดับมาตรฐานสุขศาลา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน และ 5. สร้างชุมชนสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนสีเขียว  ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของทั้งจังหวัด จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ทางภาคประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการพื้นที่งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่พื้นที่ต่าง ๆ ได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่งานบั้งไฟตะไลล้าน ปลอดเหล้า ของเทศบาลตำบลกุดหว้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกมลาไสย งานสงกรานต์ปลอดเหล้า เทศบาลตำบลโนนบุรี รวมทั้งพื้นที่งานศพปลอดเหล้า ที่จะมาร่วมในการนำเสนอในงานวันนั้นอย่างยิ่งใหญ่

พร้อมทั้งจะมีการมอบรางวัลให้กับพื้นที่งานศพปลอดเหล้า และงานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามของจังหวัด และยังมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลอีสานทองคำ โดยเป็นผู้นำในระดับต่างๆ ที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ และร่วมเป็นนักรณรงค์ให้พื้นที่ที่มีการ ลด ละ เลิก การดื่มและการสูบ ซึ่งเป็นการยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประชุมครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมมีความคาดหวังที่งานนี้จะเป็นการจุดประกายให้กับอีกหลายๆ พื้นที่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการจัดงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ให้ได้หันมาลงมือทำ และไม่เพียงเท่านั้นยังต้องมีความยั่งยืนอีกด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ