การแถลงข่าว “ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย 2559”

featured

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับเครือข่ายรัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท เอ็มเทอร์ตี้ไนน์ จำกัด จัดกิจกรรมการแถลงข่าว “ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง สงกรานต์ปลอดภัย 2559” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ลดการใช้ความเร็ว งดเว้นการดื่ม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ