การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงผลสำรวจ โครงการ “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียนและประชาชนไทย ยุค New Normal”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333446

Shares:
QR Code :
QR Code