การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑) Link แบบสำรวจความเห็น https://forms.gle/ANXnTJNiTqu64cAt7
(๒) ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ตามแนบไฟล์แนบ)

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

(๑) Link แบบสำรวจความเห็น https://forms.gle/ANXnTJNiTqu64cAt7

(๒) ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

Shares:
QR Code :
QR Code