การป้องกันเด็กจากสารเคมีในบ้าน

เรื่องที่พ่อและแม่ควรสนใจ

 

 การป้องกันเด็กจากสารเคมีในบ้าน

          การป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุหรือสารเคมีหรือสิ่งคุกคามอื่นๆ ภายในบ้าน เป็นเรื่องที่พ่อและแม่ควรสนใจหาความรู้ และให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงเด็กว่าสารชนิดใดเป็นอันตรายต่อเด็กบ้าง และควรจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน สารเคมีที่ใช้ในบ้านมักจะมีบรรจุภัณฑ์ที่สดสวยดึงดูดใจ ทำให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของกินและต่อไปนี้ขอแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพื่อลูกรักของคุณ

 

          1. เก็บไว้ในที่ซึ่งเด็กมองไม่เห็นหรือหยิบไม่ถึง

          2. พยายามเก็บไว้ในภาชนะเดิมไม่ควรเปลี่ยนภาชนะ และเก็บสลากที่มีใบบอกคุณลักษณะไว้ด้วย

          3. เก็บยา วิตามิน หรือผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยใช้ฝาปิดที่มิดชิดเพื่อป้องกันเด็กเปิดใช้สารเคมี

          4. ก่อนการใช้ให้คุณอ่านคุณสมบัติและวิธีใช้จากสลากให้ดีก่อน

          5. ขณะใช้ไม่ควรเปิดวางไว้ในที่ซึ่งมองไม่เห็น เด็กอาจจะหยิบไปเล่นหรือลืมทิ้งไว้ หลังการใช้ควรเก็บไว้ในตู้ที่ปิดมิดชิด

          6. อย่าเรียกยาว่าเป็นขนม หรือหลอกเด็กว่าเป็นขนม เด็กอาจเข้าใจผิดว่าเป็นขนมจริงๆ พยายามอย่ากินยาต่อหน้าเด็ก

          7. ตรวจสอบว่าสีที่ผนังบ้านไม่มีการลอกเป็นแผ่น เนื่องจากเด็กอาจกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

          8. เก็บเบอร์ศูนย์รักษาพิษหรือโรงพยาบาลใกล้โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน

 

          ถ้าเด็กถูกพิษ ควรติดต่อศูนย์รักษาพิษ หรือโรงพยาบาลทันที อย่ารอจนเด็กมีอาการและให้ทำตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้อต้น ดังนี้

 

ถ้าเด็กกินสารเคมี

 

          – พยายามอย่าให้เด็กกินอะไรจนกว่าจะปรึกษาศูนย์รักษาพิษ

          – ถ้าติดต่อยังไม่ได้ ให้กินน้ำ หรือนมในปริมาณมาก เพื่อเจือจางพิษสารเคมี

          – ระวังอย่าเพิ่งให้เด็กอาเจียนหรือกินยาให้อาเจียน เนื่องจากจะสำลักเข้าปอด รอจนกว่าแพทย์หรือศูนย์รักษาพิษแนะนำให้ทำ

 

ถ้าเด็กหายใจเอาสารเคมีเข้าไป

 

          – ให้เด็กหายใจอากาศบริสุทธิ์ และเรียกศูนย์รักษาพิษ

 

สารเคมีหกรดผิวหนัง

 

          – เอาเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก และล้างผิวเด็กประมาณ 10 นาที เรียกศูนย์รักษาพิษ

 

สารเคมีเข้าตา

 

          – สารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ล้างมากๆ ไม่จำเป็นต้องรอน้ำยาล้างตา น้ำประปาก็ใช้ได้ แล้วส่งให้ถึงมือหมอโดยเร็ว

 

          สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเด็กเกิดพิษจากสารเคมีไม่ว่าจะโดยทางใด คือ สงบสติอารมณ์ ถามเด็กจนแน่ใจว่าได้รับอันตรายจากสารเคมีอะไรเก็บภาชนะ ดูที่สลาก โทรติดต่อเบอร์ที่เตรียมไว้ แล้วเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ครบถ้วนก่อนส่งลูกถึงมือหมอ

 

          – อายุและน้ำหนักของลูก

          – ข้อมูลโรคและการเจ็บป่วยประจำตัว (ถ้ามี)

          – สารเคมีเข้าสู่ร่างกายเด็กโดยการกิน หายใจ เข้าตา หรือซึมผ่านผิวหนัง

          – ได้รับสารเคมีเข้าไปกี่ชนิด เช่น เด็กหยิบยากินถ้าไม่รู้จำนวนยา ให้คิดว่ากินเข้าไปทั้งหมด

          – การให้การรักษาเบื้องต้นที่ได้ทำไปแล้วมีอะไรบ้าง

          – เด็กรู้ตัวดี ซึม หรือมีอาการอื่นๆ หรือไม่ ระหว่างยังไม่ถึงมือหมอ เช่น หายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก

          – ที่ตั้งของบ้านและระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล

          – นำภาชนะหรือชวดที่เก็บสารเคมีไปด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

 

 

update:11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code