การปรับตัวของพ่อแม่ เมื่อเจอลูกวัยรุ่น

ที่มา : หนังสือผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย โดยโครงการคุยเปิดใจ รักปลอดภัย มูลนิธิแพธทูเฮลท์


การปรับตัวของพ่อแม่ เมื่อเจอลูกวัยรุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


                การพูดคุย หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา จะช่วยสร้างสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก


การพูดกับลูกในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งเรื่องเพศสัมพันธ์น่าจะอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ใช่การสั่งสอน หรืออบรม พ่อแม่อาจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองเมื่อตอนเป็นเด็กๆให้ลูกฟัง เพราะลูกชอบที่จะฟังเรื่องราวจากพ่อแม่ของตน เพราะเขาสามารถตั้งคำถามทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า


การชวนลูกพูดคุยในเรื่องของความฝัน ความหวัง เป้าหมายในชีวิต ก็สำคัญกับการเลือกเส้นทางของลูกไม่แพ้กัน เพราะการที่ลูกไว้ใจบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาจะทำให้เด็กฟุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เขาอยากทำในอนาคต ลดโอกาสการหันไปหาเพื่อนที่มีปัญหา หรือมีพฤติกรรมเสียงลงได้


อย่างไรก็ดี การสนิทสนมกับลูกนั้น พ่อแม่ไม่ควรสับสนจนทำตัวเป็นเพื่อนสนิทของลูก พ่อแม่ก็ยังคงต้องเป็นพ่อแม่ เช่น ดูแลให้ลูกปฏิบัติตามกฎและระเบียบบ้าน โดยอธิบายให้ลูกทราบถึงความสำคัญและความปลอดภัยที่จะเกิดกับลูก


การให้เวลาและให้ความสนใจในชีวิตเขาจะช่วยให้ลูกเกิดความมั่นใจมากขึ้น เมื่อเด็กมีความมั่นใจในตัวเองจะให้ความสนใจในเรื่องเพศตรงข้ามหน้อยลง และจะลดพฤติกรรมเสี่ยงลง ดังนั้นหากมีเวลาว่างอาจทำกิจกรรมที่ทั้งคุณและลูกชื่นชอบและลองหาอะไรใหม่ๆ ที่คิดว่าลูกสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code