การประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566 การพนันในสังคมก้าวหน้า ก้าวให้ทันความท้าทาย

การพนัน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 ณ รร.อมารี ดอนเมือง ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566 การพนันในสังคมก้าวหน้า : ก้าวให้ทันความท้าทาย เพื่อเสนอแนวทางสร้างการรู้เท่าทันพนันในสังคมไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=342401

Shares:
QR Code :
QR Code