การประชุมวิชาการนานาชาติ GHPEC 2023

GHPEC

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ (Global Health Professional Education Conference: GHPEC 2023) จัดโดย สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 วิทยากรและบุคลากรสุขภาพสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=349768

Shares:
QR Code :
QR Code