การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4

featured

เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “เก่งฉลาดด้วยนมแม่ (Smart Breastfeeding Smart Citizen)” เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้องตั้งแต่หลังคลอด ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานนี้ยังได้มีการจัดอภิปรายหัวข้อ “นโยบายและสิทธิประโยชน์เพื่อแม่และเด็กไทย” จุดประกายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน ให้มีความตระหนักในการปกป้องคุ้มครองสิทธิแม่และเด็กอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code