“กาชาดปลอดเหล้า รวมน้ำใจไทสกล” บังคับใช้กฎหมายเหล้าเข้มข้น

 

จ.สกลนคร จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย จัดงานรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์ 56 พร้อมคุมเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมายเหล้าเข้มข้น

จังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้า จังหวัดสกลนคร โดยนายสุรพล สายคำภา พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าร่วมกันรณรงค์งานวันรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์ ประจำปี 2556 ซึ่งจังหวัดสกลนครได้จัดกาชาดปลอดเหล้ามาแล้วหลายครั้ง และได้รับผลตอบรับที่ดี  เนื่องจากงานกาชาดเป็นงานที่หาทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสังคม โดยผ่านสภากาชาดประจำจังหวัด จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง

งานรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -17 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 10 วัน 10 คืนบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำไปใช้ในกิจการกุศลและช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน 

Shares:
QR Code :
QR Code