กสร.แนะนายจ้างจัดมาตรการดูแลทำงานช่วงฤดูร้อน

ที่มา : สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น


กสร.แนะนายจ้างจัดมาตรการดูแลทำงานช่วงฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กสร.แนะนายจ้างจัดมาตรการดูแลทำงานช่วงฤดูร้อน และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงหรือในพื้นที่โล่งแจ้ง เช่น เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ หน้ามืด หมดสติ เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้างจัดมาตรการในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในกลุ่มดังกล่าว อาทิ กำหนดเวลาพักให้ลูกจ้างเป็นระยะจัดหาน้ำดื่มและเกลือแร่ให้แก่ลูกจ้างเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำของร่างกาย ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายจากแสงแดดและสามารถระบายความร้อนได้ดี         


นอกจากนี้นายจ้างควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย         


สำหรับนายจ้าง ลูกจ้างที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ