กสร.แนะจัดเวลาอย่างเหมาะสมชมฟุตบอลโลก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กสร.แนะจัดเวลาอย่างเหมาะสมชมฟุตบอลโลก thaihealth


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างแฟนบอล แนะขอให้จัดเวลาอย่างเหมาะสมในการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 โดยพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคม 2561 เป็นช่วงที่แฟนกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจ สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีแฟนกีฬาฟุตบอลติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานอันเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงการมาทำงานสาย หรือขาดงานโดยไม่มีเหตุสมควร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอให้ลูกจ้างจัดสรรเวลาในการรับชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้เหมาะสม มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการถูกลงโทษทางวินัยได้เนื่องจากมาสาย หรือขาดงาน


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวด้วยว่า ในส่วนของนายจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลลูกจ้างมีความพร้อมก่อนปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและขอให้กำกับดูแลลูกจ้างไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอลในสถานประกอบกิจการในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้

Shares:
QR Code :
QR Code