กสทช.ห่วงเด็กเหยื่อโลกออนไลน์ แนะสอนให้รู้เท่าทัน-วิเคราะห์เป็น

กสทช.ชี้อัตราการเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ห่วงเด็กขาดการกลั่นกรองอาจทำให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ แนะสอนให้เด็กรู้เท่าทันและวิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูลได้ ด้าน “เบญจลักษณ์” เผยอาจจัดหาตำแหน่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านสารสนเทศประจำโรงเรียนเพื่อรองรับการใช้แท็บเล็ต

กสทช.ห่วงเด็กเหยื่อโลกออนไลน์แนะสอนให้รู้เท่าทัน-วิเคราะห์เป็น

นายประวิทย์ สี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “สังคมไทย ควรเตรียมการอย่างไร…เพื่อให้เด็กไทยเท่าทันโทรคมนาคม” ตอนหนึ่งว่า ในอนาคตอัตราการเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก (social network) จะมากกว่าการใช้งานการส่งข้อความ sms เช่น การเล่นเฟซบุ๊ก (facebook)การเล่น msn เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงดังกล่าวนั้นในวัยเด็กมักจะขาดการกลั่นกรองและกลายเป็นจุดอ่อนให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องว่างตรงนี้มาหลอกล่อเด็กซึ่งยังรู้ไม่เท่าทัน เพราะฉะนั้น การจะนำไอซีทีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทำให้เด็กได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์ และต้องเตรียมพร้อมให้เด็กมีทักษะการใช้ที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งการเรียนรู้ก็ควรส่งเสริมทั้งอาจารย์และนักเรียน และสอนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลเองได้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอจากการใช้สื่อไอซีทีและอินเทอร์เน็ตนั้นข้อมูลใดเชื่อถือได้และไม่ได้

นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)  กล่าวว่า ยอมรับว่าขณะนี้มิติการสร้างสื่อสร้างสรรค์ และสื่อที่ให้ความสนุกสนานนั้นยังไม่มีความพอดี ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องความสนุกสนานมากกว่า ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาที่จะบรรจุในแท็บเล็ตนั้น ศธ. ก็ได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้การสอนที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันด้วยว่าอาจต้องมีตำแหน่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศประจำที่โรงเรียน เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาในการใช้แท็บเล็ต เป็นต้น

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการรายวัน

Shares:
QR Code :
QR Code