กล่องดินสอ-สสส.จัดกิจกรรมเรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้คนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


กล่องดินสอ-สสส.จัดกิจกรรมเรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้คนพิการ  thaihealth


บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เรียนด้วยกัน” เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้สนับสนุนให้คนพิการ (ทุกประเภทความพิการ) และคนไม่พิการสามารถเรียนร่วมกัน เพื่อเติมความรู้ความสามารถให้ผู้พิการ สร้างทัศนคติเชิงบวกให้คนพิการและคนไม่พิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกันผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนเดียวกัน


โดยได้มีการจัดการเรียนการสอน “เรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1” เลือกวิชาออกแบบกราฟิกดีไซน์มาจัดการสอนให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านออกแบบซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกแรก ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา และหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการจัดรับสมัครนักศึกษาพิการทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักศึกษาไม่พิการจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจมาเป็นอาสาสมัคร โดยดำเนินการเรียนการสอนที่ True Lab อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นเวลารวมการเรียนครั้งนี้  10 วัน


ซึ่งหลังจากที่จบกิจกรรมการเรียนการสอน “เรียนด้วยกัน ครั้งที่ 1” ได้มีการให้ผู้เรียนและอาสาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกร่วมกัน และจัดแสดงผลงานปิดการศึกษาโครงการ  “เรียนด้วยกัน” ครั้งที่ 1  ภายใต้คอนเซ็ปป์ See Scenes ซึ่งมีวัตถุในการจัดงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อให้บุคคลทั่ว สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนได้เห็นผลงาน ความสามารถด้านกราฟิกของผู้บกพร่องการได้ยิน และเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินได้รับโอกาสในถูกจ้างงานเข้าสู่สถานประกอบการ


โดยร่วมชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น . ลานกิจกรรมชั้น 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.30 น. โดยภายในงานจัดแสดงผลงานออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนหูหนวกและส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้คอนเซปต์ See Scences เพื่อบอกเล่าช่วงเวลาที่นักเรียนและอาสาสมัครประทับใจที่สุดของวัน ร่วมกับคณะละครใบ้ Baby Mime ที่มาช่วยสื่อสารแบบไร้เสียงเพื่อขยายความหมายของเรื่องราวให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ