กรุงเทพฯ พบป่วยไวรัสซิกา 124 ราย เขตบางนามากสุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


กรุงเทพฯ พบป่วยไวรัสซิกา 124 ราย เขตบางนามากสุด thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เผยสถานการณ์พบผู้ป่วยโรคไข้ไวรัสซิกา 124 ราย โดยเขตที่พบมากสุดคือ บางนา  


นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้ไวรัสซิกา ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 ก.ค. พื้นที่กรุงเทพฯพบผู้ป่วยโรคไข้ซิกา 124 ราย โดยเขตที่พบมากที่สุด คือ 1.บางนา 10 ราย 2.บางแค 9 ราย 3.บางขุนเทียนและมีนบุรี 7 ราย ทั้งนี้ โรคไข้ไวรัสซิกาถือเป็นโรคประจำถิ่นของเรามานานเหมือนโรคไข้เลือดออก และมียุงเป็นพาหะนำโรค แต่ที่ผ่านมาไม่มีการตรวจหาเชื้อ ไวรัสซิกา เนื่องจากมีค่าตรวจแพง ราคา 20,000-30,000 บาท กระทั่งมีข่าว ไข้ไวรัสซิการะบาดที่ประเทศบราซิล จึงมีการตรวจมากขึ้นคือ สามารถตรวจหา เชื้อไวรัสจากปัสสาวะได้ และก็พบผู้ป่วยติดเชื้อเรื่อยมา


อย่างไรก็ตาม ไวรัสซิกา จะมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ หากพื้นที่ใดตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา กทม. โดย สำนักอนามัยและผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุม โรคระบาด โดยวางกรอบรัศมีการควบคุม 100 เมตร จากพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับอาการผู้ติดเชื้อ เบื้องต้นมีไข้ ผื่นแดง ตาแดง การป้องกันโรคไข้ไวรัสซิกา เหมือนกับโรคไข้เลือดออกคือ ต้องกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเฉพาะช่วง ฤดูฝน น่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากมักมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดี จึงขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องบริเวณรอบบ้าน คว่ำภาชนะ ปิดฝาอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ

Shares:
QR Code :
QR Code