กราฟิกดีไซน์

ประกาศรับสมัครงาน

กราฟิกดีไซน์

ประจำทีมเว็บไซต์ สสส.

จำนวน 1 ตำแหน่ง

วัตถุประสงค์

                      พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ในทุก Platform ให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ผลิต content เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ รวมถึงเป็นคลังความรู้ และดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธกิจฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส.

                      เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยการสร้าง content สุขภาวะ ให้เหมาะสม ตรงประเด็น เข้าถึงง่าย นำไปสู่การสร้างเสริมและนำนวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

                      1. ออกแบบ Art work สำหรับ Media ต่างๆ สามารถออกแบบ Graphic ได้หลากหลาย ที่สอดคล้องกับธุรกิจ และเข้าใจวิธีการสื่อสารการตลาดผ่านภาพทาง Social Media / Website / Online / Offline เข้าใจวิธีการคุม Mood&Tone บน Graphic ที่ตัวเองดูแล รู้วิธีทำ Mock-Up เพื่อ Draft content

                      2. ตรวจสอบข้อความ artwork สื่อ และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปสู่ภายนอก

                      3. ออกภาคสนาม ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อเข้าใจในการผลิตสื่อบ้างในบางครั้ง

คุณสมบัติ

                      1. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบสื่อ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Creative งานได้ ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social media อยู่เสมอ

                      3. ประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

                      4. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Photoshop, Indesign

                      5. มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการตัดต่อวิดีโอหรือถ่ายภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                      6. แนบผลงานหรือ Portfolio มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                      7. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริการจัดการงานหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 4 มี.ค.67 เป็นต้นไป www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบสัมภาษณ์ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*หมายเหตุ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของบริษัทฯ

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ [email protected]

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: